NYELVÉSZKEDÉS / BETŰK + JELEK

 

 

Küldjél Te is egyet!


 

 


1. +int = megint

2. s/ma=sperma

3. vi/a=vipera

4. -cső = bölcső

5. -ény = bölény

6. ö- = öböl

7. o/a = opera

8. +r&el = megrendel

9. r&kívül = rendkívül

10. r&őr = rendőr

11. r&elkezésre = rendelkezésre

12. sorr& = sorrend

13. r&x = rendszer

14. r&szám = rendszám

15. le&ő = leendő

16. r&ületlenűl = rendületlenűl

17. xos = szoros

18. +xzett = megszerzett

19. másod/c = másodperc

20. szu/ = szuper

21. +/ás = megosztás

22. szem.já- = szempontjából

23. lebegő.os = lebegőpontos

24. fix.os = fixpontos

25. csomó. = csomópont

26. /ec = perec

27. /zsa = perzsa

28. köz. = központ

29. o/áció / operáció

30. diagn/ikai = diagnosztikai

31. be/ott = beosztott

32. /álytársam = osztálytársam

33. +gy = meggy

34. +y = megy

35. fő/ály = főosztály

36. fel/es = felperes

37. al/es = alperes

38. /eskedés = pereskedés

39. +regor = Megregor

40. Tö+ = tömeg

41. +gi = Meggi

42. &re = Endre

43. V&el = Vendel

44. +ütlek = megütlek

45. nem / nem x! = nem oszt, nem szoroz!

46. ss = kétes

47. xi = szorri

48. /sze = persze

49. r/alálmány = rossz találmány

50. menü. = menüpont

51. +xettem = megszerettem

52. xelem = szerelem

53. xetlek = szeretlek

54. xvezet = szervezet

55. xződés = szerződés

56. ezekxint = ezekszerint

57. xinte = szerinte

58. €pa = európa

59. +/ani = megosztani

60. .osan = pontosan

61. +,zi = megvesszőzi

62. e/ = eper

63. @os = kukacos

64. @oskodik = kukacoskodik

65. /c = perc

66. /cenként = percenként

67. szu/market- = szupermarketből

68. -lér = böllér

69. +egyelek = megegyelek

70. +bánt = megbánt

71. +elégel = megeleégel

72. /eskedik = pereskedik

73. szu/market = szupermarket

74. +- = Megvon

75. /oxid = peroxid

76. +@@ = megetet

77. qtya-kutya

78. qqriq-kukoriku

79. /verz=perverz

80. .y = ponty

81. K&e = Kende

82. -yhos = bolyhos

83. *os ég = csillagos ég

84. arany* = aranycsillag

85. kis* = kiscsillag

86. *szóró = csillagszóró

87. ,futás = vesszőfutás

88. /tu = pertu

89. se/ = seper

90. s/s = esperes

91. o+a = omega

92. -csész = bölcsész

93. kaki/c=szaracén

94. xlm = serelem

95. xanyád = keresztanyád

96. xeződési csomópont = kereszteződési csomópont

97. hsssss = hegyeshalom

98. sé = egyesével

99. +?i = megkérdőjelezi

100. m = egyetlenem

 

©2000-2021. lba.hu - Szövegesen, humorosan... - Adatkezelés